17 % av hela våran globala population lever med någon form av funktionsvariation. Man kan hävda att detta är den största minoritetsgruppen i världen. När det kommer till arbete, så visar data att denna grupp har 50 % större risk för arbetslöshet. På en samhällsnivå så har vi mycket att vinna på att möjliggöra ett arbetsliv där alla får plats.

Sedan Starck & Partners start har vi haft som motto: ” Alla har en plats på arbetsmarknaden”. Däremot ser vi att man kan behöva hjälp med att finna sin plats, en rätt matchning för ett hållbart arbetsliv. Sedan 2019 har vi för att ytterligare spetsa vår möjlighet att stötta våra arbetsgivare anställt Emeli Rosshagen och Helena Rauge, båda arbetsterapeuter som har tagit fram konkreta tjänster för att just stötta kring att matcha medarbetare med rätt uppgifter, att stötta arbetsgivare kring omställning av individer med olika typer av svårigheter och att bedöma arbetsförmåga.

tired businesswoman – head pain