Studier kring arbetsmiljö visar att uppemot 20% av vår arbetsföra befolkning upplever sig trakasserade vid någon tid i sitt yrkesliv. 7 % uppfattar den tyngre graden – mobbning. Dessa siffror uppfattar vi på Starck & Partner som mycket problematiska och vi stöttar många av Sveriges största arbetsgivare kring utredning och stöd för att förebygga kränkningar i arbetslivet.

 

Det är mycket utmanande i en organisation att hantera kränkningar, sexuella trakasserier och diskriminering. Under våren kommer nya nationella riktlinjer kring hur utredningar ska ske, utarbetade av bla. Stefan Blomberg. Riktlinjerna är framtagna på uppdrag av Myndigheten för Arbetsmiljökunskap, Mynak. I riktlinjerna kommer det finnas tre delar:

  • Förebyggande arbete
  • Åtgärder
  • Uppföljande arbete

Riktlinjerna kommer adressera den första delen, förebyggandet, allra mest. Här kommer riktlinjerna lyfta upp hur man bygger tillit och välfungerande organisationer samt hur viktigt det är med ordning och reda i verksamheten för att motverka kränkningar.

I mars kommer Starck & Partners e-utbildning kring Kränkande särbehandling riktad till chefer. Utbildningen tar ca 90 minuter i anspråk och kan genomföras när chefen har tid och möjlighet.

Utbildningen fokuserar precis som de nya riktlinjerna tar upp på ordning och reda och förebyggande men även på hur chefen kan agera i dessa fall och hur viktigt det är med att vara respektfull, saklig och neutral.

Vill du veta mer om vår utbildning?

Kontakta Eva Björkman Wikgren: eva.bjorkman@starckpartner.se