Som privat arbetsgivare kan du nu få ekonomiskt stöd för arbetsmiljöutbildningar som genomförs av Starck & Partner. Stödet gäller utbildning för skyddsombud, arbetsmiljöombud och chefer och kan sökas både före och efter aktiviteten från AFA Försäkring.

Att Starck & Partner nu är en godkänd utbildningsanordnare innebär att du som arbetar på ett privat företag och anlitar oss för arbetsmiljöutbildning har möjlighet att få ersättning för dina utbildningskostnader från AFA Försäkring. Företaget som köper utbildning måste ha minst en anställd och även ha tecknat TFA (Trygghetsförsäkring vid arbetsskada). Om chef och skyddsombud utbildas tillsammans kan upp till 70 procent av kostnaden subventioneras. Om skyddsombud/arbetsmiljöombud utbildas handlar det om 50 procent.

Starck & Partner levererar digitala, företagsanpassade och öppna utbildningar – samtliga former berättigar stöd. Starck & Partner genomför varje år olika företagsanpassade utbildningsinsatser kring arbetsmiljöfrågor.

Här kan du få mer information från AFA Försäkring.

Här ser du exempel på utbildningar som vi erbjuder:

 • Arbetslivsinriktad rehabilitering, hur får du en effektiv process och vad krävs av dig som arbetsgivare
 • Arbetsmiljö för chefer – att planera och leda arbetsmiljöarbetet
 • SAM i praktiken
 • Organisatorisk och social arbetsmiljö
 • Friskfaktorer i arbetslivet
 • Hälsofrämjande ledarskap
 • Samtalsutbildning, hur håller du ett utmanande samtal
 • Medling och konflikthantering, hur arbetar du med förebyggande och vid konflikter
 • Kränkande särbehandling, hur kan du arbeta förebyggande
 • Psykiska diagnoser, hur kan du som arbetsgivare stötta och anpassa
 • När medarbetarskapet brister
 • Hållbart ledarskap