I fredags gick Europaparlamentet ut och slog fast att det måste vara en grundläggande rättighet att få komma bort från den digitala tillgängligheten på fritiden, och att man måste se över arbetstagarnas rättigheter så att de anpassas till det stora digitala skiftet som just nu utspelar sig. Under pandemin har antalet personer som arbetar hemifrån ökat med nästan en tredjedel och så spås det förbli. Distansarbetande personer löper dock dubbelt så hög risk att överarbeta och med detta kommer psykisk och fysisk ohälsa. Vi behöver ramar och vi behöver hjälp att hålla oss till dem nu när många av oss sitter ensamma och utlämnade till en skärm under arbetsdagen.

En av Starck & Partners första frukostföreläsningar hölls av VD Margareta Svaneby och handlade om psykologisk resiliens, vilket kan beskrivas som den långsiktiga förmågan att hantera förändringar och ändå fortsätta att utvecklas. Det handlar om att ”studsa tillbaka” från emotionellt negativa upplevelser, för att med hjälp av flexibilitet och formbarhet anpassa sig till nya omständigheter. Detta tycks ju ytterst svårt att uppbåda en regnig dag i januari efter snart ett år av distanshållande och isolering, jag vet. Det är lätt att misströsta och desto svårare att uppbåda ny kraft och resiliens just nu. Men det finns redskap och stödjande förhållningssätt som kan hjälpa till på vägen.

Inför sin föreläsning skickade Margareta ut ett formulär till deltagarna där hon genom olika frågor bad dem skatta sin psykologiska motståndskraft i nuläget. Första steget mot att bygga upp resiliens kan vara att fråga dig själv hur du har det just nu. Att sedan samla mod och våga prova nya sätt att påverka eller förändra sin situation om det behövs, är nödvändigt om du inte är nöjd med svaret på din fråga. Ett exempel på ett sådant tillvägagångssätt skulle kunna vara att fråga dig själv på vilka sätt du hanterat utmaningarna med pandemin och hemarbetet hittills, och om det finns skäl att prova nya strategier. När vi ser tillbaka, utvärderar och provar nytt så lär vi oss, växer och blir starkare inför nya erfarenheter.

Exempel på faktorer som bidrar till motståndskraft är optimism, självförtroende och samhörighet. Det är förstås inte egenskaper eller livsomständigheter som vi kan beställa med expresskommando, men vi kan arbeta för att ge dem en spirande chans att växa fram. I pandemins januari kan nog de flesta av oss känna den positiva utblicken svikta, men att ringa och småprata med kollegor eller vänner vid ett par tillfällen under dagen kan ge kraft som räcker långt. Ta regelbundna pauser och ge dig själv frisk luft, lite fysisk aktivitet och prata med dina arbetskamrater – även om det tar tid från jobbet. Rasterna är nu viktigare än de någonsin varit och se till att medvetet att fylla dem med det som gör dig glad. Var och en kan själv skapa ett schema för dagen som innehåller regelbundna positiva intryck. En del kan på ett mer övergripande plan behöva fundera över riktningen i sitt arbetsliv, och nya steg som väntar på att tas.

7 faktorer som gör oss motståndskraftiga:

  • Biologi,
  • Självmedvetenhet 
  • Känsloreglering
  • Perspektivtagande
  • Optimism
  • Självförtroende
  • Samhörighet

Men vi kan förstås inte komma hur långt som helst genom att bara rycka oss i kragen – vi behöver varandra. Som chef har man allt att vinna på att främja motståndskraftiga medarbetare. Glöm då inte att ge positiv feedback och påminna dina medarbetare om framgångar – det är nu viktigare än någonsin och kan göra underverk för hälsan. Våga sänka garden själv och prata egna erfarenheter ibland: det skapar förståelse och ger också utrymme att själv bli stärkt genom mötet. Behovet av samhörighet på arbetsplatsen – en fråga som även under normala förhållanden alltför ofta sopas under mattan – är enormt just nu. Allt som chef och medarbetare tillsammans gör för att stärka samhörigheten i arbetsgruppen är nu investeringar i hälsa, hållbarhet och psykologisk resiliens hos var och en. Diskutera med varandra på arbetsplatsen hur ni kan hjälpa varandra med detta. Behöver ni hjälp på vägen eller inspiration så är ni alltid välkomna att höra av er till oss!