PROGRAM FÖR DAGEN
FÖRMIDDAG
08:40 Teknisk öppning
08:50 Öppningstal
09:00 Kristina Jarring Lilja –
Förtroende, organisationens viktigaste
kapital
09:45 Året med Starck & Partner
10:00 John Mellqvist
Den nya åldern
11:20 Lottie Knutson – Att leda i kris
12:00 Avslut på förmiddagen
EFTERMIDDAG
14:15 Teknisk öppning
14:30 Susanna Gideonsson – LOs
ordförande
15:20 Avslut utlottning av priser
15:30 Klart för dagen

Kristina Jarring Lilja
Förtroende har utvecklats till att bli organisationers viktigaste kapital. Förtroende är en
nyckelfråga och kräver ett strategiskt fokus.

Lottie Knutsson
Med en omfattande erfarenhet av att turbulenta situationer, vet Lottie vilka strategier och
verktyg som fungerar när organisationer och
individer utsätts för hård press.

John Mellqvist
John har satt begreppet ålderism på kartan.
Träffsäkert utmanar John åldersdiskriminering, på arbetsplatser och i samhället i stort.

Susanna Giedonsson
Susanna är LO’s nya ordförande. Sällan har
någon ledare så snabbt hamnat i rampljuset
som Susanna som i sin nya roll kliver rakt in i
LAS-förhandlingarna.