Starck & Partner arbetar med kontinuerlig kompetensutveckling för våra konsulter. Idag utvecklas vi i ett nytt verktyg, TeamPro, för att ta oss an grupper och bidra till bättre fungerande organisationer där team/arbetsgrupper är än mer effektiva och arbetar med rätt sak. Tack Stefan Söderfjäll för en inspirerande dag!

Vill du veta mer? Vill du få stöttning av någon av våra organisationskonsulter till din grupp?

Välkommen att kontakta kundansvarig Eva Björkman, Tel direkt 08-40 90 46 54, eva.bjorkman@starckpartner.se