Många skildrar sin ”nya” vardag som mer lätthanterlig gällande balansen mellan privat och arbetsliv. Några chefer beskriver att det har infunnits sig ett så kallat annat lugn på arbetsplatsen. Jag, som arbetar med arbetsplatskonflikter, har idogt lyssnat in vart konflikterna då tar vägen i det nya normala utifrån arbetsplatsernas påverkan av Covid-19. Tänk om det vore så enkelt att konflikterna är ett minne blott. Dessvärre ser verkligheten inte ut så. Det som framkommit är att några konflikter har tagit andra vägar, vissa eskalerat och många går fullt blomstrande under radarn.

Istället söker man strategier för att undvika en kollega eller chef, vilket i sammanhanget blir legitimt. Det är så mycket enklare idag då vi många arbetar hemifrån. På några månader har vi lärt oss att hålla avstånd och tar tacksamt emot rekommendationerna med distansarbete och avstånd om vi har en konflikt på arbetsplatsen. Vissa arbetsplatser har upprättat schemalagda dagar och tider då medarbetarna får ta sig till kontoret. Vi har tillgång till varandras kalendrar vilket gör det lättare att undvika kollegan man har en konflikt med.

 Vad kan man göra?

Skapa inkluderande forum

Det blir än viktigare att skapa inkluderande forum för medarbetarna där det också tillåts diskutera utmaningar på arbetsplatsen för att förebygga konflikter. Fundera och diskutera tillsammans hur dessa forum skulle vara effektiva och naturliga i er organisation. Alla organisationer har olika förutsättning och behov. Våga tänk kreativt.

Använder ni er av digitala forum var uppmärksam där det finns konflikter alternativt att ni diskuterar, informerar om utmaningar och förändringar på arbetsplatsen. Som chef kan man uppleva digitala mötet positivt och att man har fått ut sitt budskap, men har man nått fram? Tidigare, i vanliga fall kanske man möttes i korridoren eller vid kaffemaskinen och kunde då naturligt ställa en följdfråga på något som uppkommit på mötet. I dag när många arbetar hemifrån skapas inte dessa tillfälligheter av kommunikationskanaler. Man undviker att ringa en kollega eller chefen för att inte vara till besvär. Detta skapar lätt grubblerier, man gör sina egna sanningar för man är mer ensam med sina tankar. Tankar och funderingar som kan ligga kvar hos medarbetaren till nästa vecka eller längre tills det inbokade mötet äger rum.

Var nyfiken – lyssna

Hur märkligt det än låter så är konflikter en del av vår utveckling som individer. Vissa konflikter hörs och syns. Det finns också de tysta konflikterna. Oavsett vilken typ av konflikt ni har framför er är det aktiva lyssnandet en central del för att förstå och stötta vidare. Var nyfiken och visa ditt intresse för medarbetaren alternativt chefen. Nöjd dig inte med ett svar att det blivit bra eller bättre. Visst vill du gärna veta vad som hänt och vad medarbetarna aktivt gjort då det blivit bra eller bättre? Och de medarbetare som klagar på allt och alla, var nyfiken på vad det är dom egentligen menar.

Spelregler i det ”nya normala”

Förebygg konflikter med spelregler. De flesta av oss kastades in i den digitala möteskanalen under våren. Vi kom med olika erfarenheter gällande de digitala verktygen och toleransen var hög. Nu är hösten här och jag får tydliga indikationer om att osäkerheten tillsammans med frustration ökar gällande digitala möten. Osäkerheten handlar dels om hur mycket ska man vara tillgänglig och vad är tillgänglighet? Frustrationen bygger på många delar som exempelvis ska man vara med i bild, vad ska vara med i bild? husdjur och familjemedlemmar? Är det okej att fortsätta delta digitalt om övriga kollegor ses på kontoret? Listan kan göras lång och uppenbara förutsättningar finns för att nya konflikter skapas. Använd er av något forum för att diskutera hur ni ska ha det i era digitala möten på er arbetsplats.

Vill ni diskutera konflikter, hur kan man jobba förebyggande eller bolla ett ärende. Kontakta gärna mig på, telefon 08-40604644 eller via mail petra.k.berglund@starckpartner.se.

Hoppas vi hörs,

Petra