Vad är det som gör en ledningsgrupp effektiv? 

De norska forskarna Bang & Midelfart sammanfattar 40 års forskning kring ledningsgrupper genom att beskriva tre delar för att en ledningsgrupp ska kunna vara effektiv: 

  • Ledningsgruppen ska ge ett mervärde till organisationen 
  • Ledningsgruppen ska ge ett mervärde till ledningsgruppen som team
  • Ledningsgruppen ska ge ett mervärde till varje enskild medlem i ledningsgruppen 

För att mervärde ska skapas behövs rätt förutsättningar. Den viktigaste förutsättningen är att man i ledningsgruppen har formulerat vilket syfte ledningsgruppen har, eller rättare sagt – Vad är vi till för? 

När syftet är tydligt är andra viktiga förutsättningar att se över rollerna i gruppen så att man får en balanserad sammansättning av formell och informell kompetens. 

Effektiva informationssystem, stöttning i organisationen är andra förutsättningar för att en ledningsgrupp ska kunna vara effektiv.  

Att ha goda processer är också viktigt för att skapa effektivitet och mervärde. I processerna finner vi att ha en tydlig agenda, ett tydligt fokus i de ämnen som tas upp, goda beslutsprocesser och ett kontinuerligt lärande ex. genom att använda utvärdering som AAR. 

När allt detta är på plats så finns förutsättningar för en engagerad, lärande, utvecklande ledningsgrupp som ger ett mervärde till organisation, sin grupp och till varje medlem  

Vill du veta mer? 

Ta kontakt med Karin Lindblom, organisationskonsult som har erfarenhet av att stötta ledningsgrupper att bli effektiva