Varje år bjuder Starck & Partner in ett par forskare för att berätta om just sina ämnen och om relevanta, nya rön inom deras fält. Datumet att lägga på minnet för alla våra medlemmar i Arbetsgivarringen är den 25:e september kl 8:30 – 10:00 då detta Ringmöte går av stapeln, givetvis digitalt i dessa tider!

Anmälan görs till: anmalan@starckpartner.se

Ämne 1: Ohövliga beteenden i arbetslivetKristoffer Holm

Ohövliga beteenden handlar om subtila men vardagliga negativa beteenden i arbetslivet. Det kan vara nedlåtande kommentarer, att inte hälsa på varandra, missa att bjuda med någon på fika, eller att inte lyssna på varandra. Genom både medvetna och omedvetna handlingar kan ohövlighet föra med sig negativa konsekvenser på arbetsplatsen, trots sin låga intensitet.

I föredraget kommer internationell forskning om ohövlighet att presenteras, såväl som dess orsaker, konsekvenser och koppling till arbetsplatsens sociala klimat. Utöver det kommer fynd från två svenska forskningsprojekt om ohövliga beteenden redovisas, tillsammans med förslag på hur både individer och organisationer kan arbeta strukturerat med att förebygga och hantera ohövliga beteenden i arbetslivet.

 

Ämne 2: Hur man kan träna chefer att hantera kriserBritta Nordin Forsberg 

Britta är verksam vid institutionen för industriell ekonomi och organisation vid Kungliga Tekniska Högskolan (KTH). Efter många år i näringslivet i framförallt multinationella teknikföretag återvände Britta Nordin Forsberg under 2010-talet till KTH, där hon tidigare tagit sin civilingenjörsexamen, för att komma närmare forskningen inom det som har varit hennes arbete under många år i näringslivet: organisation och ledning.

Hennes tidigare yrkesroller i näringslivet har varit inom såväl teknikutveckling som marknad och försäljning, i roller såsom chef, managementkonsult, executive search, interimchef och företagsledning. Hennes doktorsavhandling handlar om Talent Management. Idag driver Britta också innovationsutveckling för förnyelse och digitalisering av human resource management, ett initiativ som tidigare fått utmärkelse och stöd av KTH Innovation och nu finansieras av Vinnova.