Vi alla vill känna oss uppskattade och sedda, det får anses som ett av de mest grundläggande mänskliga behoven. I företag och organisationer ger feedback tydliga vinster, ex vis för gruppdynamik, lägre personalomsättning och lärande. Hela 7 av 10 anställda önskar mer feedback på jobbet, enligt en undersökning av Manpower Work Life (juni 2019). Feedforward är ett kraftfullt verktyg som hjälper till att skapa rätt kultur.

Feed Forward är en icke-värderande och helt och hållet framåtsyftande samtalsmetod kring arbete och arbetsuppgifter. Till skillnad från det mer inramade och tillbakablickande Feedback, tar Feed Forward ofta formen av ett kreativt tankeutbyte mellan människor som syftar till stöd och inspiration för framtiden. Tidigare handlingar eller erfarenheter benämns inte alls och utbytet hålls helt på inbjudan av individen själv som tar emot Feed Forward.

Feed Forward är ett viktigt komplement till Feedback för att ringa in och utveckla individens motivation för sitt eget arbete och hålla i den dialog rörande drivkrafter, arbetslust och utveckling som många efterfrågar på arbetsplatsen.

Feedforward genomförs i tre steg:

  1. Berätta vad du själv vill bli bättre på
  2. Be om råd och tips
  3. Lyssna och tacka

Med feedforward tar man bort en del av obehaget med att ge feedback, då personen själv ger uttryck för vad hen vill bli bättre på. Den som ger råd behöver inte känna samma oro och olust över givandet, eftersom hen är inbjuden att dela sin mening.

 

Katrin Söderlund Yavari, leg psykolog och organisationskonsult
katrin.soderlund@starckpartner.se
08-40 90 46 55