After-Action-Review (AAR) är ett verktyg som tydliggör vad som var målet med en arbetsinsats och vad utfallet blev samt vad man som grupp ska ta tillvara på eller ändra till nästa gång. Det här hjälper en arbetsgrupp att gemensamt skapa effektiva arbetssätt och arbetsformer utifrån den kunskap de har om hur deras samarbete tidigare fungerat. Starck & Partner har under årens lopp blivit anlitade för att granska olika större projekt eller beslut som genomförts i organisationer för att som extern part komma med en analys kring utfallet och dess effekter. Att använda en AAR är ett enkelt, pedagogiskt sätt som även bidrar till ett lärande för organisationen och det är ett utmärkt sätt för en organisation att internt arbeta med teamutveckling.

Nu kommer ny forskning på området som visar att After-Action-Review är till och med mer effektivt än man tidigare trott. Att arbeta med AAR som en strukturerad metod är något som är enkelt och som också kan genomföras utan externa parter utan av gruppmedlemmarna själva.

Så hur gör man?
After action review är en strukturerad process för att analysera vad som hände, varför det hände och hur det kan göras bättre nästa gång. Arbetsgruppen genomför övningen genom att tillsammans beskriva följande frågeställningar:

1.Vad var målet?
2.Vad blev utfallet?
3.Vad gjorde vi bra och varför?
4.Vad gjorde vi mindre bra och hur ska vi ändra på det?