Alla är vi medvetna om att vi lever i en tid och arbetsmarknad som kännetecknas av kompetensutveckling, lärande, hög omställningstakt, digitalisering, automatisering, globalisering, gigjobb och rörlighet. Jobben förändras och modern arbetsrätt är på ingång. Med den eventuella moderniseringen av LAS kommer det ökande kravet på arbetsgivarens ansvar kring kompetensutveckling och omställning. Detta ställer nya krav på hur vi leder och utvecklar personal. Vad kommer detta innebära för medarbetarsamtalet?

Dagens medarbetarsamtal inte är anpassade till rörligheten vi idag lever i, vi ser en risk i att de snarare passiviserar medarbetarna.

Medarbetarsamtalen behöver förändras.

Vi ger er i vår föreläsning inspiration på hur medarbetarsamtalet borde se ut och samtidigt kan uppmuntra till lärande, engagemang och för kompetensutveckling samt hur de kan bidra till att företag blir attraktiva arbetsgivare för nuvarande och kommande anställda.

Välkommen på ett spännande frukostmöte på ett högaktuellt tema 15 september 8:15-9:00, anmalan@starckpartner.se

 

Petra Askeland
Starck & Partner