Vi ser tillbaka i backspegeln och ser hur coronapandemin har påverkat samhället på så många olika plan. Vi noterar hos alla vi möter i vår verksamhet; både HR-personal, chefer och medarbetare att våren har utmanat och tvingat fram enorma förändrade arbetssätt. Nu är vi i starten av hösten och kan också konstatera att ingenting är sig riktigt likt. Även vi på Starck & Partner har fått ställa om delar av vår verksamhet och under våren startade vi upp våra digitala frukostmöten. Jag själv har under såväl slutet av våren som nu under hösten talat om ”Tiden efter krisen” och har fått det stora nöjet att få föreläsa hos många av våra kunder kring just omställningen och hur vi kan anpassa oss till det ”Nya normalläget”.

Utifrån de tips jag tar upp under min föreläsning kommer här en handfull konkreta aspekter att tänka på inför hösten då vi nu ska återstarta verksamheterna efter semesterperioden samtidigt som pandemin fortfarande är en del av vår vardag. Hur får vi hållbara, hälsosamma och högpresterande arbetsplatser? Vi ska alla försöka navigera en väg framåt i den nya vardag som nu råder. Jag ser tydligt ett behov hos verksamheter att planera, inte bara kortsiktigt utan att även våga lyfta blicken, att finna nya sätt att kommunicera inom organisationerna och för ledare att skapa en tydlig riktning som alla kan samlas bakom.

Här är mina tips för att som HR och chef starta upp hösten:

  1. Lyft blicken och notera vilken riktning verksamheten behöver ha nu på kort sikt, men även på lång sikt. Kanske vårens omställning möjliggör  nya sätt att arbeta på som kan vara smartare, mer effektiva och bidra till både organisationen och medarbetarnas välmående? Jag ser en stor möjlighet för många organisationer att nu samlas och göra mer varaktiga förändringar som kan gynna organisationen och samhället i stort.
  2. Arbeta tillsammans med medarbetare, fack och skyddsombud för att skapa en trygghet för de som nu ska gå tillbaka till den fysiska arbetsplatsen. Notera risker, gör bedömningar och rimliga åtgärder. Våga tänk utanför boxen och var kreativa. Detta är en tid för samarbete!
  3. Skapa möjligheter för socialt umgänge mellan medarbetare, grupper och mellan chefsgrupper. Vi ser att vårens hemarbete har påverkat mångas mentala hälsa och det är nu viktigt att snabbt få till stånd olika sätt att umgås på. Många har arbetsplatsen som sin största sociala yta, hemarbete kan för många individer innebära ensamhet och stor mental belastning. Se över digitala möjligheter för diskussioner, så som sociala plattformar och appar, som inte handlar primärt om arbete.
  4. Utbilda era chefer i digitalt/distansledarskap. Denna typ av ledarskap är här för att stanna mer eller mindre och kräver av alla chefer och ledare där ute nya beteenden för att vara synliga, för att finna kommunikation till medarbetare och för att kunna ha ett arbetsmiljöansvar på avstånd. Under våren ser jag att många chefer har hankat sig fram, men om detta är ett ledarskap som är här för att stanna – då måste vi skapa förutsättningar! Starck & Partner håller utbildningar inom distansledarskap – ta kontakt med oss.
  5. Dra lärdom av tiden som varit. Ett begrepp som är stort idag är Learnability, kortfattat handlar det om att vi behöver skapa organisationer som har lärande som en del av kulturen. Under våren har vi lärt oss enormt mycket.- Ta nu tillfället i akt och implementera lärande inom era organisationer, få era medarbetare att anamma ett ständigt lärande. Det gynnar både individen och organisationen!

 

Med dessa ord blickar jag nu mot en spännande höst och jag ser fram emot ett fortsatt fint samarbete med våra kunder och samarbetspartners.

Allt gott,

Margareta Svaneby
VD
margareta.svaneby@starckpartner.se