Vi har fått en ökad efterfrågan på handledning av såväl chefsgrupper som HR-grupper. Vi möjliggör därför under hösten att kunna ses i mer luftiga lokaler för att kunna följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Vill du veta mer? Kontakta vår kundansvarige: Eva Björkman Wikgren, eva.bjorkman@starckpartner.se

 

Nya allmänna råd: Håll avstånd och ta personligt ansvar - Östhammars kommun