Certifierad karriärutvecklare 

 En organisation med ”rätt person på rätt plats” har goda förutsättningar att lyckas. I en kunskapsintensiv tid där både arbetsroller och människor utvecklas i hög takt, behöver arbetsgivare arbeta aktivt för att det läget ska bestå. Här är karriärutveckling ett viktigt verktyg!   

Allt fler inser att karriärutveckling är en strategisk fråga, inte bara för individen utan också för arbetsgivaren. Det handlar om att vara en attraktiv arbetsgivare, att ha motiverade medarbetare och om att ha förmåga att möta en framtid med nya utmaningar. 

Karriärutveckling kan ingå i det förebyggande arbetsmiljöarbetet och bidra till minskad ohälsa på grund av inlåsning. Det är en positiv del i ett omställningsarbete och också ett sätt att inventera interna resurser för att möta framtidens krav. 

Välkommen till en utbildning där du lär dig en strukturerad metod för att arbeta med karriärutveckling, i en organisation eller som konsult/karriärcoach.  

Är din karriär avstannad?

Utbildningen 

Metodens tre steg: inåt, utåt och framåt, gås igenom grundligt. Du får genomför själv programmet enligt metoden för att få kunskapen i hur du sedan ska applicera detta på andraI anslutning till utbildningen får du också obligatorisk två timmars personlig handledning för stöd inför din certifiering. 

 

Vi går också igenom aktuell forskning om karriärutveckling och de teorier som metoden grundar sig på, samt hur man handleder och stöttar andra i en karriärutvecklingsprocess. 

För att bli certifierad krävs att man genomför och presenterar en karriärrådgivningsprocess enligt programmets metod med två personer, och redovisar det ena caset i en examination. 

 

Målgrupp 

Utbildningen vänder sig i första hand till dig som arbetar med personalfrågor, tex som HR-partner, men också dig som idag arbetar med karriärfrågor och utveckling för medarbetare, tex som chef och konsult inom organisation, ledarskap och personal.  

 

Utbildare 

Utbildare är Lina Brissman, beteendevetare, arbetar i vardagen som konsult kring karriärfrågor. Lina är en av de ledande personerna i Starck & Partners affärsområde Karriär- och Personalutveckling och har utbildat grupper i Sverige och i Norge i karriärutveckling. Hon har en bred erfarenhet kring att utföra karriärutveckling för såväl privat som offentlig verksamhet och har ex utfört karriärutveckling för bankväsendet, statliga myndigheter och i större förändringsprocesser i landsting. Lina ger idag råd till många organisationer i hur de kan arbeta framåt för att skapa förutsättningar inför den stora omställning som kommer i och med den digitala tidsåldern. 

 

Kursupplägg 

Kurstillfälle 1 och 2, två dagar (dag 1  10/12 dag 2  januari 2021)

9.00-17.00 

Innehåll 

 • Vad är karriärutveckling och varför är det viktig? 
 • Forskning om karriärutveckling 
 • Vilka teorier finns om karriärutveckling och vilka är utgångspunkterna för programmet? 
 • Karriärutvecklingens första steg: Inåt. Vi tittar på värderingar karriärmönster, drivkrafter, kompetensfärdigheter, egenskaper, feedback och intresseprofil och jobbar med oss själva som exempel. 
 • Andra steget: Utåt. Vi identifierar möjliga utvecklingsvägar, och tittar på hur man bedriver informationsinhämtning, omvärldsanalys och personlig marknadsföring. 
 • Tredje steget: Framåt. Hur konkretiserar man visionen och gör en utvecklingsplan? 
 • Hur går det till att hjälpa andra genom karriärrådgivning? 
 • Genomgång av uppgiften som ingår i examinationen. Hur kan man arbeta med att rekrytera personer? Vad är viktigt att tänka på? 

 

Handledning 

Efter första kurstillfället genomgår deltagarna individuell handledning där man arbetar med sin egen karriärutvecklingsprocess och profil som tagits fram under kursen samt får konkreta råd för fortsatt arbete med sina klienter. Handledningen bokas in med handledaren och är två timmar per tillfälleHandledningen sker hos Starck & Partner eller via Teams.  

 

Praktisk träning  

Du väljer ut två personer som ska ingå i ditt certifieringsprojekt där du ska genomföra en karriärrådgivning efter programmets steg. En av dessa processer ska sedan presenteras vid examinationsdagen med godkänd kvalitet för att erhålla certifiering. 

 

Kurstillfälle 3: Examination och certifiering, en dag (Certifiering mars 2021)

9.00-17.00 

Efter 5 veckor ses vi igen. Under detta tillfälle presenterar varje deltagare ett av sina pilotuppdrag. Examinationen grundar sig på hur väl du genomfört karriärprogrammet och presenterar profilen i enlighet med programmet.  

Pris

Utbildning inklusive material, 30 000 kr.
Om man går fler än 4 från en organisation ges 20% rabatt på det totala värdet.

Licens  

Efter godkänd certifiering har deltagaren möjlighet att köpa licens på Starck & Partners material.  

Kostnad:  

 • Årslicens – 1  500 kr.  
 • Två träffar/år med uppdatering av program, forskningsöverblick samt nätverk med andra karriärutvecklare. Träffarna leds av senior karriärutvecklare från Starck & Partner.  
 • Starck & Partners karriär- och prestationsprogram – 1 200 kr/st. (individ) 
 • Kostnaden avser material för att certifierad karriärutvecklare själv ska kunna utföra karriärutveckling för 1 individ/klient. Materialet får ej kopieras eller vidare distribueras, överträdelser kan medföra indragen licens.  
 • Paketpris för 20 st Karriär- och prestationsprogram: 20 000 kr.  

 

Vill du ha ett mer utskriftsvänligt produktblad? Här hittar du det:certifierad karriärutvecklare

 

För mer information: info@starckpartner.se