Starck & Partner har sedan tio år tillbaka genomfört olika ledarprogram som varit skräddarsydda för specifika organisationer. Under hösten 2020 möjliggör vi i ett samarbete med Metodicum en öppen ledarskapsutbildning.

Utbildningen fokuserar på ett modernt ledarskap och bottnar i forskning kring det Transformerande Ledarskapet. Du kommer få lära dig hur du blir en start förändringsledare och hur du som chef och ledare kan agera i den föränderliga samhällstid som nu råder. Genom utbildningen kommer du få insikter kring dig själv och vilka steg du kan ta för att få ett än bättre ledarskap.

Alla deltagare får vid sidan av utbildningen en egen ledarcoach som arbetar med dig individuellt för att säkerställa din personliga utveckling.

Ask These 2 Simple Questions to Grow as a Leader | Inc.com

Vill du veta mer?
Kontakta kundansvarig Eva Björkman Wikgren, eva.bjorkman@starckpartner.se  Eller läs mer på:

Ledarskapsutbildning för ett modernt ledarskap