Starck & Partner uppskattar alltid när vi får tips på forskningsartiklar att dyka ner i. Denna gång kom tipset från Stefan Söderfjäll, tidigare verksam vid Umeå Universitet.

Coaching är något som vi på Starck & Partner arbetar mycket med, och vi ser dagligen effekt i våra coachinginsatser för både chefer och medarbetare. Alla våra medarbetare är utbildade inom coaching, och vi jobbar alltid för att förfina våra kunskaper.

Artiklarna som Stefan hänvisar till visar att coaching har effekt på flera delar av ledarskapet. Det är viktigt med alliansen, att man som coach och klient ”hittar varandra”. Artiklarna visar på effekter för beteendeförändring snarare än förändring av attityder och även på att arbeta mer effektivt mot målstyrning.

Här kan du själv läsa mer!

Does coaching work? A meta-analysis on the effects of coaching on individual level outcomes in an organizational context 

The power of coaching: a meta-analytic investigation

The effectiveness of workplace coaching: A meta‐analysis of learning and performance outcomes from coaching

The relationship between working alliance and client outcomes in coaching: A meta-analysis