En god självinsikt hos alla människor, är grunden till mycket. Det är genom våra insikter av oss själva som vi skapar grunden till att förstå och inse både hur vi påverkar andra men också vad vi skulle behöva förändra (eller förhålla oss till) hos oss själva för att bli mera framgångsrika både i vårt privata och i vårt arbetsliv. Utifrån ett ledningsperspektiv ser vi också att framgångsrika ledare som jobbar utifrån ett transformerande ledarskap agerar utifrån att vara en god förebild.

Så hur kan vi vara en god förebild om vi inte har självinsikt i hur andra ser och tolkar mina beteenden och handlingar? Och hur skapar vi självinsikt? Ett sätt är så klart att vi lyssnar in vad vår omgivning säger och beskriver hur vi är. Men vad är det som säger att vår omgivning har rätt? Hur objektiva är vår omgivning utifrån den som de själva är?

Vår konsult Jesper Wigzell är en av dem hos oss som förordar testning av chefer för att få insikt. Dr. Robert Hogan, är upphovsman till personlighetsinventoriet Hogan Assessment Systems (HAS) och ansedd som en av de mest betydelsefulla forskarna inom personlighetspsykologin och dess koppling till framgång i arbetslivet.

Personlighetstest – så gör de mest nytta | Prevent - Arbetsmiljö i ...

I tider av förändrade förutsättningar i vårt sätt att arbeta, ökad stress och press i och med den rådande pandemin så vill vi ge lite ytterligare information om vad som händer med dig som människa, men också chef och ledare, när styrkor i vår personlighet och beteenden blir till svagheter då de överanvänds. Individen är ofta omedveten om sina egna kontraproduktiva beteenden och ni känner kanske igen ”nej andra ser inte på mig att jag är stressad”. Men jo, så är det tyvärr. Nedan delar påverkar oss alla, men för vissa påverkar detta arbetsprestationerna mer negativt än för andra:

  • stress och press
  • förändringar
  • hög arbetsbelastning
  • dålig rollmatchning
  • dålig kulturmatchning
  • när individen känner sig så pass bekväm att hen inte längre bryr sig om andras uppfattning.

Hogans Deskriptiva skalor (HDS) används för att ta reda på hur en persons beteende påverkas och också påverkar andra vid ovan situationer då styrkor ofta blir till svagheter. Nedan följer en liten kort summering över vad som händer när vi inte längre aktivt kontrollerar vårt beteende, när vi puttas över en osynlig gräns. Alla människor har en eller flera beteenderepertoarer. Vilka har du själv, och när kommer de fram?

Hör av er till jesper.wigzell@starckpartner.se om ni är nyfikna eller vill veta mera om hur det går till och i vilka situationer det kan vara lämpligt.