I en tid där allt fler organisationer behöver omställa personal för att möta nya krav på kompetens har vi en ökad efterfrågan kring vårt karriär- och prestationsutvecklingsprogram. Detta är ett värdefullt verktyg för organisationer i hur man kan använda befintlig personal i den stora förändring som kommer på arbetsmarknaden i den digitala åldern. Detta är ett tema som många av våra frukostmöten har adresserat från olika håll, både från ett mer organisatoriskt håll, från att få HR hållbara nu och framåt och för att skapa ledare som kan agera karriärcoach i den snabba utveckling vi har framför oss.

Vi håller just nu på att genomföra en större uppdatering av programmet med den senaste internationella forskningen och vi genomför även en digitalisering av programmet. Vi är själva mycket glada över detta program som verkligen ger ett tydligt stöd i organisationers behov av omställning. Vi kommer under hösten 2020 att erbjuda er som kunder att själva bli certifierade i detta program för att själva kunna använda programmet i er organisation. Utbildningen gör dig till certifierad karriärrådgivare och kommer ske i samarbete med Metodicum. Håll utkik efter datum och information kring detta. Har du frågor kontakta gärna oss, info@starckpartner.se