Snart har första halvan av ett minst sagt märkligt 2020 landat bakom oss. Vi på Starck & Partner fortsätter med vår ständiga omvärldsbevakning och här kommer en uppdatering på trender inom ledarskap för 2020. Samhället stod redan före Coronakrisen i starten i starten på en ny historisk era, det datadrivna samhället. Varje historisk epok har fört med sig sina specifika strukturer och förutsättningar. Och nu ser vi hur en pandemi för oss i raketfart in i det datadrivna samhället. Organisationer och företag som inte hänger med på tåget riskerar att hamna på efterkälken eller helt sluta att existera. Att digitaliseringen är den mest samhällsomvälvande processen sedan industrialiseringen skrevs i SOU-rapporten från Digitaliseringskommissionen redan 2016. Digitaliseringen kan göra att vi utvecklar ett demokratiskt och hållbart välfärdssamhälle som vi i dag knappt tror är möjligt.

Our existing educational paradigms just aren't going to cut it as we prepare the world's labour force for the Fourth Industrial Revolution

Vi kan förvänta oss att förändringstakten utifrån corona-krisen kommer ske än fortare än tidigare. Vad innebär detta för ledarskapet i våra organisationer? Vi listar här fem tydliga trender som vi tror kommer prägla ledarskap framåt!
_

 1. Ledare behöver ha färdigheter för ledarskap på distans
  Under Corona-pandemin har vi sett hur allt fler organisationer ställer om till att vara hembaserade. För ledare innebär detta en stor förändring i kraven på  deras ledarskap. Att skapa närhet, att ha ansvar för arbetsmiljön och att få till en bra dialog är stora utmaningar för den som är ovan. I slutet på maj gick t.ex. Google ut och berättade att de kommer ge medarbetare pengar för att inreda hemmakontor då de ser att de kommer arbeta hemifrån hela året ut, och många kommer även efter detta vara på hemmaplan. Samma tankar har Spotify och Facebook, och Twitter går än längre och gör alla som önskar hembaserade för gott. Även hos oss i Sverige kan vi förvänta oss att denna trend kommer bli allt mer gällande, och fler arbetsplatser kommer möjliggöra hemarbete i större utsträckning.
  _
 2. Ledare behöver vara förändringsledare
  Digitaliseringen utvecklas exponentiellt. Särskilt kännetecknande för den digitala tekniken är hastigheten på utvecklingen. Utvecklingstakten är exponentiell. Informations- och kommunikationstekniken utvecklas kontinuerligt och snabbt med högre prestanda, nya användningsområden och funktioner. Nätverk är organisationsformen i det digitala samhället. Digitaliseringen möjliggör nya former att organisera verksamheter i nätverk och att människor samarbetar på nya sätt, vilket bl.a. får till följd att sektorsgränser suddas ut och att nya affärsmodeller utvecklas. För ledarna i våra organisationer innebär detta att vi kan förvänta oss att förändringstakten från nu och framåt kommer öka allt mer. Chefer och ledare behöver vara duktiga på att leda medarbetare genom dessa omvälvande organisationsförändringar och nya krav som kommer ställas på dem.
  _
 3. Ledare behöver vara karriärcoacher 
  Ledare  behöver i allt större utsträckning coacha  och utveckla sina medarbetare över en betydligt bredare palett av nya färdigheter. Vi ser idag att många chefer och ledare uppfattar detta som klart utmanande och uppfattar detta som en överväldigande uppgift i vardagen. Detta gör att coachingsamtalen mellan chef och medarbetare ofta är ineffektiva i syftet att utveckla och se varje individens potential framåt. Vi på Starck & Partner ser att chefer och ledare har alltför få verktyg i sin verktygslåda för att få till dessa viktiga samtal i sin vardag. Istället ses karriärsamtalen som en börda som läggs på allt annat. Men om vi inte får alla i organisationen på tårna i den stora omvälvande tid vi står i så riskerar vi som organisation allt större negativa effekter på lång sikt.
  _
 4. Ledare behöver värna om sina anställdas anställningsbarhet 
  Som ledare behöver man i den digitala tidsåldern arbeta för medarbetarnas anställningsbarhet på sikt, inte bara under den pågående anställningen utan framåt. Detta gör man genom att skapa en organisation som präglas av ett ständigt lärande. Tiden där vi endast skickar våra medarbetare på kurser är förbi, vi behöver nu hitta nya sätt där medarbetare lär sig hela tiden och bidrar till sina kollegors lärande.
  _
 5. Ledare behöver vara en ankare och en trygghetsskapare
  I all förändring som ligger framför oss ser vi på Starck & Partner att det finns tydliga trender i ledarskapssammanhang kring tillit, medkänsla och trygghetsskapande. Medarbetare behöver känna att det finns mening och syfte med det arbete de utför. Detta blir också en positiv motståndskraft i de negativa emotioner som kommer av all förändring. Genom att vara en ledare som är duktig på samtal och kan visa medkänsla och tillit till sina medarbetare skapas också en högre grad av lojalitet.