Vi ser glädjande att många av våra kunder anmäler sig och deltar på våra frukostmöten! Vi har här nedan nya datum och nya teman fram till midsommar. Har du egna önskemål om vilka teman som känns extra intressanta för din organisation? Ta gärna kontakt med oss.

Vem får delta på våra frukostmöten? Alla våra medlemsorganisationer är varmt välkomna, både HR-medarbetare och chefsled. Här ser du alla organisationer som idag är medlemmar.

Tiden för frukostmötet är 8:15 – 9.00, incheckning från 8.00. Du anmäler dig på anmalan@starckpartner.se

26-Maj Coacha utifrån arbetsförmåga
27-Maj Inlåsning i spåren av Corona
28-Maj Hållbara HR – en ansvarstyngd roll
29-Maj Framtidens ledarskap – vad krävs för att leda i den digitala tidsåldern?
29-Maj HR lunch med aktuella frågeställningar
1-Jun ”Hur bemöter man rättshaverister”
2-Jun Framtidens ledarskap – vad krävs för att leda i den digitala tidsåldern?
3-Jun Att bemöta medarbetare med Autism
4-Jun Kompetensväxla – vad behöver framtidens arbetsmarknad?
5-Jun Att bedöma arbetsförmåga – hur görs det och vad gör bedömningen för nytta?
5-Jun HR lunch med aktuella frågeställningar
9-Jun Kompetensväxla – vad behöver framtidens arbetsmarknad?
10-Jun Vad är egentligen rehab och vad är inte rehab?
11-Jun Tidiga signaler på ohälsa
12-Jun Ledarskapets styrkor och fallgropar utifrån” Hogan Assessment Systems
12-Jun HR lunch med aktuella frågeställningar
15-Jun En välfungerande sjukskrivningsprocess – vilka aspekter har framkommit av regeringens utredning?
16-Jun Konflikter och Medling, hur förebygger man konflikter
17-Jun Digitalt Ringmöte – Gör dig redo för tiden efter krisen, obs: 8:15-9:45
23-Jun ”Hur bemöter man rättshaverister”
24-Jun ”Kränkande särbehandling” – Hur gör man som arbetsgivare?”
25-Jun Att bedöma arbetsförmåga – hur görs det och vad gör bedömningen för nytta?
26-Jun HR lunch med aktuella frågeställningar
30-jun Digitalt Ringmöte – Gör dig redo för tiden efter krisen, obs: 8:15-9:45