Starck & Partner är godkända leverantörer av arbetsplatsinriktat rehabiliteringsstöd. Bidraget söks hos Försäkringskassan av arbetsgivaren.

Arbetsplatsinriktat rehabiliteringsstöd är insatser för att förebygga och förkorta sjukskrivningar bland medarbetare. Arbetsgivare kan få bidrag för att utreda, planera, initiera, genomföra och följa upp arbetsplatsinriktade rehabiliteringsåtgärder.

Åtgärder som kan förkorta eller förebygga sjukfall
Insatserna kan handla om att anpassa medarbetares arbetsuppgifter och arbetstider eller konsultation om aktuella hjälpbehov och stöd. Man kan som arbetsgivare använda det till att ta hjälp av expertstöd i samband med att arbetsgivare ska upprätta planer för återgång i arbetet för sjukskrivna medarbetare och som förebyggande coaching för att inte komma i sjukskrivning. Detta ser vi är extra viktigt i dessa tider då många under den mycket speciella tid som nu är och har varit en större anspänning och risken för omfattande sjukskrivningar under hösten ser vi är överhängande.

Oavsett om Corona-viruset skapat mer att göra eller mindre att göra i arbetet så noterar vi på Starck & Partner en ökad stressgrad hos många av de individer vi stöttar.

Bidraget från Försäkringskassan är 10 000 per medarbetare/år och totalt 200 000 per arbetsgivare (per organisationsnummer). Organisationen behöver fylla i blankett och styrka kostnaden (arbetsgivaren får om de önskar intyg från Starck&Partner gällande kostnaden)