Starck & Partner har på grund av Coronavirusets spridning och dess konsekvenser beslutat att vi behöver anpassa våra resurser till hur efterfrågan ser ut. Vi kommer minska styrkan något och vi ser ändock att vi kommer fortsatt ha en god leveransförmåga utifrån den efterfrågan som finns från våra kunder och deras medarbetare.

Den del av företaget som främst blivit drabbat av Coronaviruset är inflödet av stöd i rehabilitering. Rehabgruppen hos Starck & Partner är unik i sitt sätt att arbeta med rehabiliteringsomställning mot hela arbetsmarknaden. Med både arbetsterapeuter, psykologer, socionom och beteendevetare har vi skapat ett starkt team med en förmåga att se individernas rätta plats på arbetsmarknaden och finna lösningar för individer som fastnat i sjukskrivning och återkommande rehabilitering. Vår prognos är att efterfrågan kommer öka ytterligare efter semestrarna.

Våra kompetenta medarbetare är vår största resurs och vi arbetar tillsammans med kraft för att vara en stabil och värdeskapande leverantör för våra kunder och deras medarbetare. Vi vill tacka våra kunder för det stöd vi känner och vi fortsätter vårt enträgna arbete med att stödja individer och organisationer med skräddarsydda insatser som fungerar på riktigt. Alla individer har oanade resurser och det är vårt jobb att upptäcka dem och se hur de bäst kan tas till vara!

För mer information, kontakta:
Margareta Svaneby, VD
Telefon: 0709-186455
E-post: margareta.svaneby@starckpartner.se