Starck & Partner är glada att meddela att vi har fått fortsatt förtroende att bidra till Stockholms Stad med omställningstjänster, utredning och coaching av medarbetare. Stockholms Stad har sedan fyra år tillbaka haft Starck & Partner som samarbetspartner kring just dessa tjänster och vi är glada över att de nu fattat beslut om att teckna ett nytt avtal med oss om ytterligare två år, med möjlighet till förlängning på två år.

Starck & Partner vann avtalet efter offentlig upphandling där vi fick högsta poäng på utvärderingarna. Vi är ödmjuka och glada över det förnyade förtroendet och ser fram emot att få fortsätta leverera kvalitativa tjänster för Stockholms Stads olika förvaltningar och bolag för att möjliggöra att alla ska hitta sin plats på arbetsmarknaden.

Vi kan glädjande nog även berätta att vi fått nytt förtroende om att bli Stockholms Stads enda leverantör kring utredning av kränkande särbehandling. Starck & Partner har sedan ett par år tillbaka utmärkt sig på marknaden genom att ha högutbildade konsulter som objektivt utreder om det har förekommit kränkande särbehandling. Utifrån metoden Faktaundersökning med ursprung från Norge har vi under åren som gått utfört en stor andel utredningar. Metoden bygger på de principer polisen använder när de utreder brott. Arbetsgivaren ska ta initiativet till en utredning om det finns skäl att tro att kränkande särbehandling förekommer. Utredarna kan vara externa eller interna, men ska vara erfarna och utbildade. Sakförhållandena ska utredas objektivt och leda fram till en slutsats: har kränkande särbehandling förekommit eller inte? Hos oss arbetar konsulterna i team i utredningsförfarandet och har alltid möjlighet till extern handledning och expertis för att kunna erbjuda våra kunder en kvalitativ, rättssäker och objektiv utredning.

Båda avtalen gäller från och med 2021-01-01 till och med 2022-12-31, med förlängningsmöjlighet efter denna tid i ytterligare två år.

Vill du veta mer om hur vi skräddarsyr våra uppdrag?
Kontakta vår kundansvarige för Stockholms Stad:
Petra Askeland
E-post: petra.askeland@starckpartner.se

Margareta Svaneby
VD
Telefon: 0709-186455
E-post: margareta.svaneby@starckpartner.se