Med nära sex veckor bakom oss av ett för många förändrat arbetsliv kan vi även fundera över hur denna kris kommer påverka samhället i stort. Vi på Starck & Partner har redan innan detta haft många djupa diskussioner med våra kunder om det förändrade arbetslivet i digitaliseringens fotspår. Vi ser i Sverige precis som globalt en arbetsmarknad där många yrken kommer försvinna, andra kommer uppstå och i gränslandet kommer många av våra medarbetare behöva ställa om sin kompetens mot de nya behov som uppstår.

I den rapport som World Economic Forum skrivit om framtidens arbetsmarknad spås så mycket som en femtedel av alla arbetstillfällen ersättas av automatiserade/robotiserade processer. Redan i år är en majoritet av arbetskraften s.k. millenials och generation Z. Generationer som vuxit upp med digitala verktyg och för vilka en förändrad arbetsmarknad är självklar. Men hur påverkar egentligen Corona-krisen framtidens arbetsmarknad och samhället i stort?

En norsk och en brittisk forskare lyfter i en debattartikel upp en aspekt som blivit tydlig på dessa få veckor. Vi lägger ner allt mer tid och kraft på digitala upplevelser.  När våra myndigheter runt om vår glob påtalar social distans flyttar vi nu mycket av våra beteenden till digitala plattformar. Det som forskarna lyfter upp är hur vi i en betydande omfattning har förlagt våra sociala beteenden till digitala möten, vi har fika och middagar men även andra sociala situationer som vi inte trodde skulle hända som att sörja våra avlidna eller gifta oss med digitala sammankomster.

Forskarna hävdar att även om digitaliseringsresan endast är i sin linda, så förväntas pandemin att påskynda den digitala transformationen av samhället på ett mer övergripande sätt. Många organisationer påskyndar sin egen digitaliseringsresa för att överleva och effekterna för de organisationer som inte är redo är enorma. Många går under. Att värna om säkerhet och integritet blir viktigt i den påskyndade process vi ser. Digitalisering som förväntats ta månader och år genomförs nu inom loppet av veckor.

Även Dagens Industri påtalar Corona som en katalysator för digitaliseringen där vården är den sektor som går i bräschen. Den eventuella tveksamhet som funnits i den svenska befolkninge om digitala möten med vårdgivare verkar som bortblåst och antal digitala vårdmöten har exploderat. På två månader av 2020 har företaget Zoom haft fler användare än på hela 2019, och affärsresandet har helt stannat av. Resebranschen är enormt påverkad och frågan är hur den kommer se ut framåt. Hur effekterna kommer bli på sikt återstår att se, men att det kommer bli en påskyndad resa mot en digital ålder är för oss på Starck & Partner tydligt.