Det kommer en tid efter Corona. Många av våra organisationer, våra arbetsgrupper, våra medarbetare och chefer har på olika sätt blivit påverkade av krisen som är och har varit. Vissa har fått arbeta hemma, andra har varit kvar på sina arbetsplatser, vissa har haft extremt mycket att göra, andra har haft alldeles för lite. Vi på Starck & Partner har stöttat många grupper, chefer och medarbetare som på olika sätt varit, och många som fortfarande är påverkade av den tuffa situation som följt Corona.

I takt med att tiden går så börjar också många organisationer nu planera för en mer normal verksamhet. Hemmakontor ska flyttas tillbaka till den reguljära arbetsplatsen och behov av att planera för en mer ”vanlig situation” börjas så sakteliga.

Vi ser att det redan nu börjar komma upp problembeskrivningar när krisläget ska gå till normalitet. Vissa arbetsgrupper har drabbats hårt av krisen, både genom uppsägningar och genom sjukdomsfall. Konstellationer som tidigare fungerat väl på arbetsplatsen kan nu få andra förutsättningar än tidigare, något som behöver förberedas för. Att fastna i krisläge och brandsläckning är inte så konstigt, men kan drabba organisationen hårt på sikt.

Med utgångspunkt i detta vill vi erbjuda ett seminarium där vi tar upp handfasta tips och råd kring att återgå efter krisen. Vi kommer dels att diskutera hur man går tillväga rent praktiskt, men även de fallgropar som kan ligga framåt som varje chef och HR behöver parera. Krislägen har en tendens att få grupper att gå ihop och under krisen kan även mer dysfunktionella grupper fungera mycket väl, men vad händer nu när man ska tillbaka? Det är inte ovanligt att det kommer en reaktionsfas som man som ledare och HR behöver vara förberedd på. Man behöver också göra sig redo för de upplevelser av att vilja tycka till som vad som gjorts eller inte gjorts, och vad som borde gjorts annorlunda. I många organisationer kommer det finnas krafter som önskar att finna syndabockar kring beslut som har tagits. Även om många av oss vet att det varit ett läge där ingen haft kontroll och inget facit funnits. Under seminariet kommer dessa frågor att adresseras, men även frågor kring lärdomar av krisen. Hur kan man lyfta blicken och se det som fungerat väl, och hur kan man ta med sig det framåt?

Välkomna till en morgon fullspäckad med viktiga diskussioner. Mötet sker digitalt genom en länk vi skickar till dig. Ge dig själv en chans att få stöd i att lyfta blicken.

”Gör dig redo för tiden efter krisen” –  Anmälan: anmalan@starckpartner.se

8 maj, 8:15 – 9:45, incheckning från kl 8:00.

Vi ses!

 

Vad händer med världen efter Corona? - några möjliga framtidsscenarion