Ledarskapsutbildning för ett modernt ledarskap riktar sig till dig som vill utveckla ditt ledarskap och få konkreta verktyg i den förändrade värld vi lever i.

Den passar både dig med ett par års erfarenhet av ledarskap och dig som är ny i ledarrollen. Utbildningen utgår från Transformerande ledarskap, vilket idag är modellen med starkast forskningsstöd. Fokus ligger på att vara en förebild, att coacha, utmana och ifrågasätta medarbetarna för att få dem att växa och utvecklas. Detta är viktiga komponenter i en värld där ledare behöver klara av att hantera förändring. Vi tar också upp framtidens ledarskap – hur digitalisering, AI och globalisering påverkar ledarrollen och hur du kan agera för att få med dina medarbetare på tåget.

Utgångspunkten är personlig chefstestning där du får individuell coachning utifrån dina styrkor och svagheter. Därefter sätter du och din chefscoach upp personliga mål för din utveckling. Vid två tillfällen under utbildningen följer ni tillsammans upp målen.

Utbildningen varvar praktiskt träning med teoretiska inslag. Du kommer därutöver att arbeta med egna reflektionsövningar och träna i din vardag för att befästa det du lärt dig under utbildningsdagarna.

Programmet pågår under 6 dagar (2 + 2 + 2) med 2 separata coachingsamtal och chefstest. Dagarna är intensiva och kräver därför din fulla uppmärksamhet. Du kan välja att delta digitalt eller fysiskt på plats. Det digitala verktyget möjliggör interaktion med utbildarna och de andra deltagarna.

Vår utgångspunkt: Vi föds inte till goda ledare. Ledarskap handlar om beteenden som ger förutsättningar för ett gott ledarskap. Bra ledarbeteenden är alltså något som kan tränas in, stärkas och utvecklas.

Du som Ringmedlem har 10% rabatt på alla Metodicums utbildningar.

 

Datum: 10-11 november 2020 + 12-13 januari 2021 + 17-18 mars 2021
Plats: Stockholm eller digitalt
Anmälan: Anmäl dig HÄR