Ett virus har på några få veckor lyckats ställa stora delar av vår vardag på ända – inte minst i arbetslivet. En del av oss har fått en extrem arbetsbelastning och undrar hur vi ska orka hålla ut, andra har förlorat nästan alla arbetsuppgifter och därmed en god del av sin motivation. Få av oss är helt opåverkade.

Det kommer en dag när Corona dragit över och vi kan andas ut och gå tillbaka till jobbet som vanligt igen, men till dess gäller det att hålla stånd i krisen och här spelar ni chefer en viktig roll. Oron hos våra medarbetare kan vara stor och handla om en mängd olika scenarier: Kommer jag att bli sjuk och hur kommer jag då att klara det? Kommer min anställning att påverkas av ekonomiska nedskärningar, nu eller i framtiden, och vad händer då? Hur ska jag hantera hemarbete och social isolering från mina kollegor? Hur ska jag förhålla mig till pendling fram och tillbaka från jobbet? Frågorna man som chef kan behöva bemöta och försöka besvara är många och av olika karaktär. Det är inte en lätt uppgift att möta medarbetarnas oro i en tid när ingen kan sia om framtiden och vi alla bär på undringar.

Här sammanfattar jag några viktiga punkter att som chef tänka på i Corona-tider:

  • Ta medarbetarens oro på allvar och visa empati. Om en enda medarbetare uttrycker oro så finns det med största sannolikhet fler som upplever det. Förmedla att du är öppen för samtal med medarbetare som känner behov av att dela tankar och oro som rör arbetet. Du kommer inte kunna lyfta bort ängslan, men genom att lyssna och bekräfta så lindrar du.
  • Kom ihåg att social samvaro är ett starkt skydd mot ohälsa i arbetslivet – det gäller också vid hemarbete. Fråga dig om det är möjligt att träffas i mindre enheter vid enstaka tillfällen, boka fika eller AW digitalt, ring till dina medarbetare i den mån kalendern tillåter och uppmuntra medarbetarna att höra av sig till varandra.
  • Det har för många blivit svårare att leda och följa upp arbetet i dessa tider. Boka regelbundna avstämningar med dina medarbetare – individuellt liksom i grupp för att få veta hur de ligger till. Det är nu av än större vikt att förekomma sina medarbetare med att ta kontakt för att följa upp deras arbete och höja motivationen.
  • Uppmuntra dina medarbetare att röra på sig – för att må bra, behålla motivation och för att ta hand om kroppen när de kanske måste arbeta fler timmar framför datorn. Kanske kan man ta möten tillsammans med kollegor eller kunder under en promenad? Coronatider innebär också en möjlighet att vara kreativ med hur och var arbetsuppgifterna utförs och att våga prova något nytt.
  • Krisen skulle kunna leda till att vi bygger mer teamkänsla och delaktighet på våra arbetsplatser – om vi håller i en regelbunden och nära dialog. Nu är det av större vikt än någonsin att berätta för dina medarbetare vad de gör bra!
  • Kom ihåg att ni kan ta hjälp för enskilda medarbetare som har svårt att hantera oron, eller för en grupp som kan behöva samtal kring hur läget påverkar just dem och deras utsikter. Vi erbjuder också kurser i hur man som chef kan leda digitalt.

 

 

Katrin Söderlund Yavari
Leg. psykolog

katrin.soderlund@starckpartner.se