Starck & Partners tema för i år på våra föreläsningar och nätverksträffar är Förändring och Kompetens. Oavsett vad en tycker om förändringar så är dom här för att stanna, världen rör sig snabbare än någonsin och vår kompetens behöver följa i dess spår.

Enligt Kairos Futures forskningsrapport Kompetenskompassen är många arbetsgivare vilse och att arbetsgivare ofta har en skev bild om dagens och framtidens medarbetare. Läs rapporten här och kom till våra nätverksträffar för inspiration i dagens föränderliga arbetsliv!

Professionell Kompass Militär Armé Geologi Kompass Sighting ...