Arbetar du med det som du verkligen bryr dig om eller försöker du fortfarande hitta passionen i arbetslivet?

Ny studie från Harvard Business School av professor Jon Jachimowicz, säger ”To be successful, Chase your purpose, not your passion”

Behöver du reflektera över ditt arbete och din karriär samt vilket av dessa två alternativ du strävar efter? Du är inte ensam! Läs då denna artikel och reflektera.

Fyra saker kan vara bra att ha med sig i sin resa mot ett arbetsliv där vi känner meningsfullhet:

1. Sök efter ett jobb som lär dig saker.

2. Sök efter ett jobb som du kan växa i.

3. Sök efter ett jobb som kan försörja dig och din familj.

4. Sök efter ett jobb där du kan få en bra lärare.