Idag var Starck & Partner hos Svenskt Näringsliv för att ta del av rapporten gällande kompetensutveckling; fokus på arbetsgivarens ansvar för anställdas utbildning. Aktuellt tema. Vi Starckare säger Att lära om, lära nytt, att lära av och att lära för att lära är allt viktigare idag.

Som Svenskt Näringsliv skriver: Globalisering, snabb teknikutveckling och digitalisering driver på strukturomvandlingen i det svenska näringslivet. Vissa jobb försvinner, andra kommer till samtidigt som innehållet i många jobb förändras. Denna utveckling påverkar företagen på ett genomgripande sätt och gör att många svenska företag idag är mer konkurrensutsatta än tidigare.

För hela rapporten följ denna länk: https://www.svensktnaringsliv.se/fragor/kompetensforsorjning/foretagen-ar-sveriges-storsta-utbildningsaktor-for-vuxna_745773.html

No alternative text description for this image