Funderar ni på att avsätta mer tid och utrymme för kreativitet i era organisationer? Tittar ni nyfiket på Google som ger sina anställda 20 procent av tiden till egna utvecklingsprojekt. Tidigare forskning visar att de företag som gör det är nämligen mer kreativa än de medarbetare som bara förväntas vara kreativa. Nu finns ny forskning som visar på hur du balanserar kreativitet och rutinartade arbetsuppgifter för att uppnå möjligaste effekt vid kreativiteten.

Här finner ni studien:

How to manage creativity time?