Starck & Partner har utvecklat ett program för dig som chef för att få ett Hållbart Ledarskap. Vi ser i vår verksamhet allt fler chefer som har svårt att hantera det tryck som kommer av att vara chef idag. Vi ser många som lämnar chefsyrket och vi ser många i våra coachinginsatser som har näst intill omöjliga uppdrag. Därför har vi utformat detta program; Hållbart Ledarskap.

Programmet är baserat på den nyaste forskningen kring hållbarhet för chefer och inkluderar bland annat stresshantering, prioriteringsverktyg men även större strukturella frågor som du tillsammans med din ledarcoach diskuterar för att hitta kloka lösningar för just ditt ledarskap.

Programmet pågår under högst 6 månader, kostar 23 500 kr och ger dig såväl reflektion som konkreta verktyg att ta med dig till din vardag. Det är även möjligt för sin organisation att för detta program söka stöd från Försäkringskassan om 10 000 kr.

Kontakta oss för mer information: info@starckpartner.se