Vi erbjuder under våren chefscoaching till privatpersoner, 5 tillfällen för 18 500 kr inkl. moms.

Starck & Partners chefscoacher har alla tidigare innehaft chefspositioner, från första linjens till VD-roll.

Coaching är en bevisad effektiv metod som stöttar upp och skyndar på utveckling. Alla chefer som vill utvecklas framåt har nytta av coaching. Det är en bra metod att använda för den som vill fortsätta utvecklas i sin roll, behöver tänka igenom saker eller som behöver hantera nya uppkomna situationer. Vi utformar processen tillsammans utifrån vad du vill uppnå. Du får hjälp att identifiera och utveckla strategier och vägar för att nå dina mål/delmål. Coaching handlar om eget lärande och utgår ifrån nuet och riktar sig mot framtiden. Du sätter mål och lär dig hur du konkret ska göra för att nå från a till b med stöd av öppna frågor, reflektioner och ibland konkreta övningar. Du lär dig hur du själv fungerar och hur du kan ta dig förbi hinder i ditt liv, komma till skott och hitta dina drivkrafter.

Välkommen med din förfrågan!
info@starckpartner.se