Under året har vi haft olika frukostseminarier med teman om allt ifrån ”Psykisk ohälsa och depression” till ”Det svåra samtalet”. Dessa seminarier har varit mindre till antalet deltagare av anledningen till att kunna skapa tätare diskussioner, vilket har varit mycket uppskattat utifrån den feedback vi har fått.

På agendan den här morgonen var en föreläsning av en av våra psykologer Katrin Söderlund Yavari om sömnsvårigheter. I dagens aktiva samhälle har sömn alltmer kommit att bli en central livsstilsfaktor som vi behöver förhålla oss till när vi diskuterar psykisk och fysisk hälsa. Cirka en tredjedel av svenskarna drabbas återkommande av sömnrubbningar och anställda i kontaktyrken är särskilt drabbade. Fokus för denna föreläsning var sömnens funktion, sömnlöshetens konsekvenser, myter om sömn samt sömn och arbetslivet – hur kan arbetsgivaren främja tid för återhämtning, vila och sömn för sina medarbetare? Föreläsningen avslutades med en mycket givande diskussion från olika arbetsplatsers perspektiv.

Sammanfattningsvis ännu ett lyckat seminarie med viktig information och bra diskussioner. Tack till alla er som deltog!