Ännu ett spännande ämne på vårt senaste ringmöte – Internationellt HR perspektiv, där vi hade några av våra internationella kollegor från 15 olika länder runt om i världen på besök. Väldigt givande och många bra infallsvinklar av HR och hur man ser på framtiden inom HR från Irland, USA, Nederländerna och Australien. Bland annat presenterade John Fitzgerald från Irland sin studie om Future of Work. Det presenterades många bra tankeställare om vart vi är på väg, vilka branscher som minskar och framför allt automatiseras, samt var efterfrågan av kompetens med störst sannolikhet ligger i framtiden.

Vi hade även besök av Selina Millstam, Vice President and Head of Talent Management på Ericsson, Maria Romberg Ewerth, Senior Vice President Human Resources på Assa Abloy, samt Catharina Dahlberg, Head of Human Resources på Handelsbanken International som deltog i en paneldebatt kring rapporten Future of Work. Det delades bra tankar om både utmaningar och lösningar ur ett internationellt perspektiv från alla tre branscherna.

Stort tack till alla som tog del av detta mycket lärorika ringmötet!