<hr class="hravdelare">

Starck & Partner AB förvärvar New Career and Lifecoaching i Göteborg AB.

Starck & Partner AB, ett av Sveriges ledande HR-konsultbolag inom omställning/karriärväxling och utveckling av individ och organisation, har förvärvat New Career and Lifecoaching i Göteborg AB. Genom förvärvet stärker Starck & Partner sin närvaro i västra Sverige.

New Career är en av Sveriges pionjärer inom omställning/karriärväxling och har jobbat med detta sedan 1993. Förutom karriärväxling arbetar även New Career med ledar- och organisationsutveckling. Företaget har en stark kundbas i västra Sverige och har avtal med flera av de största organisationerna i Västra Götaland.

– Våra tjänsteutbud ligger mycket nära varandra. Starck och Partner har en stark plattform i Stockholm och New Career har en stark plattform i Göteborg. Tillsammans skapar vi nu en organisation som bättre kan serva våra respektive nationella kunder, säger Jonas Carlberg Styrelseordförande på Starck & Partner. New Career kompletterar också Starck & Partners tjänsteutbud med att bland annat erbjuda lösningar inom strategisk karriärutveckling.

– Detta är en matchning jag har väntat på, säger Gunilla Eriksson Novotny VD New Career. Att hitta en organisation som ligger så nära New Career på tjänstesidan men också värderingsmässigt, har varit viktigt för mig i denna process. Starck & Partner har från början visat intresse och respekt för det arbete som New Career har byggt upp under snart 25 år. Jag ser fram emot att få jobba tillsammans med Starck & Partner för att utveckla vår gemensamma affär och erbjudande.

Starck & Partner har sedan 1997 stöttat individer och organisationer i omställningsfrågor. Starck & Partner har byggt upp Sveriges största Arbetsgivarring och samarbetar i dag med över femtio företag och organisationer för att lösa frågor kring olika omställningsprocesser för organisationernas anställda. Tillsammans har medlemsföretagen cirka 140 000 anställda.

För mer information kontakta

Jonas Carlberg Styresleordförande, Starck & Partner AB Tel: 070 – 375 76 96 E-post: jonas.carlberg@starckpartner.se
Gunilla Eriksson Novotny VD New Career and Lifecoaching i Göteborg AB Tel: 070-913 62 94 E-post: gunilla@newcareer.se

UPPÅT, FRAMÅT, BYTA ELLER TILLBAKA? VI GER DIG VERKTYGEN.